Algemeen

Actualiteiten groenbemesters

Onkruidbestrijding in grasgroenbemesters en tijdelijk onbeteeld land
In grasgroenbemesters kan nog een bespuiting worden uitgevoerd tegen onkruiden. MCPA en 2,4 D mogen volgens het etiket niet na 1 september worden toegepast. Tevens zal per 1 september het etiket van MCPA wijzigen en is toepassing in ondermeer grasland en groenbemesters niet meer toegestaan. Uitlevering en toepassing van MCPA dient voor 1 september plaats te vinden. Indien u uw grasgroenbemester mee wilt laten tellen voor vergroening is de toepassing van GBM niet toegestaan.

Dus:

  • Grasgroenbemesters die mee tellen voor vergroening: GBM toepassing niet toegestaan.
  • Indien het niet meeteelt voor vergroening; een bespuiting met MCPA en/of 2,4 D uitvoeren voor 1 september.

Een algemeen breed werkende combinatie is:

  • 1 l/ha Primstar + 3 l/ha MCPA

Tegen wortelonkruiden, zoals hoefblad en melkdistels, is de volgende combinatie het meest effectief als deze herhaald wordt:

  • 2 l/ha 2,4 D + 3 l/ha MCPA

Genoxone mag pleksgewijs toegepast worden tot 1 september. Het bestrijdt lastige wortelonkruiden zoals distels en brandnetels. Het mag worden toegepast op tijdelijk onbeteeld land en akkerranden. Maximaal 10% van een perceel mag behandeld worden tot een maximum van 0,6 l/ha. Niet toepassen in grondwater beschermingsgebieden, en niet op percelen waar in het najaar een opvolgend gewas gezaaid, gepoot of geplant wordt.

  • 1,25 l Genoxone op 100 l water.

Na 1 September
Na 1 september is er wel een mogelijkheid te spuiten tegen wortelonkruiden in voedergrasland (dus géén grasgroenbemesters of tijdelijk onbeteeld land) met Cirran en Primstar. Cirran bevat MCPA en 2,4 D, onkruid zoals hoefblad en melkdistels worden hiermee goed bestreden.

  • 1 l/ha Primstar + 3,5 l/ha Cirran

N-Gift groenbemesters
Strooi 50 tot 60 kg/ha zuivere N om een goede start van de groei te krijgen. Bij een vlotte weggroei is er ook minder onkruiddruk. De N-norm voor groenbemesters is op klei 60 kg N/ha en op zand 50 kg N/ha. Bij vlinderbloemige groenbemesters zoals bijvoorbeeld Wikke is de norm 30 kg N/ha op klei en op zand 25 kg/ha.

Overigens is het strooien van stikstofhoudende kunstmest toegestaan tot 15 september.

 Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl