Bemesting

Het bemestingsseizoen gaat weer van start. Daarvoor geven wij u graag nog even een update en achtergrond informatie van een aantal speciale meststoffen voor de bemesting rond zaaien/poten.

 

Gekorrelde meststoffen

TopPhos NP 8-30

TopPhos is een efficiënt werkende fosfaatmeststof met toevoeging van humuszuren. De fosfaat in TopPhos NP 8-30 is zeer goed oplosbaar en kan hierdoor goed opgenomen worden door de plant. Hierdoor kan met lagere fosfaatgiften worden bemest dan bij traditionele fosfaatmeststoffen.

 • Voor het land klaarmaken 100-150kg/ha

 

Agrocote Max (44-0-0)

Agrocote Max is een volledig gecoate ureummeststof waarbij de stikstof tijdens de teelt gecontroleerd vrijkomt. Hierdoor vindt er minder uitspoeling en vervluchtiging plaats, waardoor de stikstof efficiënter kan worden benut door de plant. Strooibreedte t/m 36 meter en na toepassing licht inwerken. Met de Agrocote Max ontstaat een perfecte aansluiting tussen de stikstofbehoefte van een gewas en het aanbod van stikstof.

 • 100% N behoefte voor land klaarmaken, geen bij bemesting nodig (= uitsparing werkgangen)                    of
 • 80-90% N behoefte voor land klaarmaken, en de rest bij bemesten via blad met bijv.:
  • N Plus (Micro)
  • N-xt Blad N18 Ca Mg Mn

 

Granulaat meststof

Easy Start®  NP 13-40 + Bacillus Subtilis

Deze microgranulaat startmeststof heeft zich bewezen in de aardappelen, uien en peen. De plaatsing van fosfaat in de rij, direct bij de kiem, stimuleert de knolaanleg en –uitgroei. Easy Start bevat naast N en P ook SO3, Fe, Mn en Zn. De combinatie van deze mineralen en de nuttige bodembacterie Bacillus Subtilis zorgen voor mineralisatie van organische fosfaat en meer wortelmassa.

 • Tijdens zaai of poten 20-30 kg/ha Easy Start®

Vloeibare meststoffen

N-xt Fertiphos (NP 6-21) is een vloeibare fosfaatmeststof, die geschikt is voor gebruik in diverse gewassen. Met name in de aardappelteelt heeft FertiPhos zich de afgelopen jaren in bemestingsdemo’s en in de praktijk bewezen. Deze fosfaat meststof kan bij het poten in de rij worden toegepast; of vanuit een aparte tank in de rij doseren, of gecombineerd met de Rhizoctonia middelen in de rij bij de knol. Door deze efficiënte manier van fosfaat toediening creëert u meer ruimte voor fosfaat aanvoer via bijvoorbeeld organische mest.

LET OP:

 • gebruik maken van schone tanks/IBC’s.
 • niet mengen met andere meststoffen
 • Mengvolgorde: eerst water, dan GBM en als laatste N-xt FertiPhos
 • 80 l/ha tijdens het poten

N-xt Calcium (N9 Ca B) geeft extra opneembare calcium voor het gewas. Dit is vooral belangrijk op percelen met een lage ‘Calcium Plantbeschikbaar’ (zie bodemanalyse). Calcium wordt opgenomen in het begin van het groeiseizoen door de fijnste haarwortels. Het is in deze fase dat bijvoorbeeld ook de aantasting/infectie van schurft op de schil plaats vindt. Vooral van belang in de aardappelteelt (maar ook in bijvoorbeeld wortelen en uien).

 • Vóór het ruggen frezen 250 l/ha. Volvelds met een grove druppel.       

Vloeibare rijenbemesting uien, peen en witlof

Quickstart (PK 25-13) en FertiPhos (NP 6-21) zijn vloeibare meststoffen met een zeer lage EC die tijdens het zaaien direct op het zaad gespoten kunnen worden. Op die manier beschikt de plant direct over verse fosfaat wat zorgt voor een vlotte start. Geschikt voor toepassing in uien, peen en witlof. Bij FertiPhos kunnen essentiële sporenelementen en een wortelstimulator worden toegevoegd.

 • Tijdens zaai 30 l/ha.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in de genoemde producten, dan kunt u contact opnemen met uw teeltadviseur.Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl