Bemesting

De afgelopen periode hadden we zeer wisselende weersomstandigheden met plaatselijk veel neerslag, afgewisseld met zonnig weer en hogere temperaturen. De gewassen die gezaaid en gepoot zijn hebben niet overal een gemakkelijke start. In deze teeltinfo worden enkele producten beschreven, die onder deze omstandigheden extra steun kunnen geven om de ontwikkeling van de gewassen te bevorderen.

 

Vermindering stress en snellere doorgroei: AgrOptim sunset

AgrOptim sunset is een vloeibare plantversterker, met specifieke mineralen die processen op celniveau aansturen. Optimale ademhaling is van groot belang voor o.a. de productie van droge stof. Een goed functionerend bladpakket is daarvoor de basis.

 

Voor gewassen die het moeilijk hebben tijdens lastige groeiomstandigheden kan AgrOptim sunset meehelpen om de stress te verlagen. Het gewas blijft na toepassing van AgrOptim sunset stabieler doorgroeien omdat de planten vitaler blijven.

 

Werking:

 • Stimuleert de plant activiteit en optimaliseert de fotosynthese
 • Zorgt voor sneller herstel bij biotische en abiotische stress
 • Vermindert groeiremming veroorzaakt door herbiciden

 

Bij onderstaande omstandigheden:

 • Bevordert het herstel bij wind-, of hagelschade
 • Bij droogte of wateroverlast
 • In combinatie met onkruidbestrijding: voor verminderde gewasreactie en snellere doorgroei

Advies:

 • 2,0 l/ha AgrOptim sunset  (= € 27,60/ha)  kan gemengd worden met GBM

 

Stimuleren wortelgroei: Stimuter

Stimuter is een vloeibare plantversterker die vooral de wortelgroei stimuleert. Het bevat planteigen stoffen die door de wortels worden opgenomen. Dankzij de betere doorworteling kan de plant meer vocht en voedingsstoffen opnemen en zich hierdoor beter ontwikkelen. Hierdoor zijn de planten weerbaarder in moeilijke groeiomstandigheden, wat zowel de kwaliteit als de opbrengst ten goede kan komen.

Advies:

 • 10 l/ha Stimuter (= € 45,00/ha)

 

Aandachtspunten:

 • Op vochtige grond of bij regen na toepassing
 • Bij aardappelen 1e toepassing tijdens knolzetting!!

 

Plantvoeding met hulp van microbiologie: Free N & Free PK

Free N en Free PK zijn producten met specifiek werkende bacteriën met als doel om extra stikstof, fosfaat en kali beschikbaar te maken voor de plant. De afgelopen jaren hebben we hiervan positieve resultaten gezien in demo’s en proeven.

Free N bevat nuttige bodembacteriën (Azotobacter chroococcum) die stikstof uit de lucht bindt en omzet naar NH4+. Dit gebeurt in de wortelzone waardoor deze stikstof beschikbaar is voor opname door het  gewas. Op de demobedrijven en in proeven is Free N toegevoegd aan de bemesting en vervolgens vergeleken met de standaard. In suikerbieten, uien en winterpeen gaf Free N een meeropbrengst van respectievelijk 6%, 6.5% en 9%.

Toepassen vanaf begin wortelvorming:

 • 0,5 l/ha Free N (= € 40,00/ha)

 

Free PK bevat Bacillus mucilaginosus, welke organische zuren uitscheidt en moeilijk opneembare elementen in de wortelzone vrij worden gemaakt voor opname door de plant. Free PK heeft vooral meerwaarde op percelen met een lage plantbeschikbaarheid van o.a. fosfaat en kali, maar ook van sporenelementen. De informatie over de plantbeschikbaarheid van nutriënten kunt u terugvinden op de uitslag van uw bodemanalyse.

Toepassen vanaf begin wortelvorming:

 • 0,5 l/ha Free PK (= € 30,00/ha)

 

Voor het toepassen van Free N & Free PK gelden de volgende voorwaarden:

Gewassen:

 • Aardappelen: vanaf opkomst
 • Suikerbieten: rond 4 bladstadium
 • Uien: pijpjes ca. 10 cm
 • Peen: 1-2 weken na opkomst

Aandachtspunten:

 • Op vochtige grond of bij regen na toepassing
 • ’s avonds of met bewolkt weer toepassen (niet bij scherpe zon)
 • Mengbaar met bodemherbiciden. Free PK als laatste in de tank
 • Niet mengen met overige GBM en vloeibare meststoffen

Voor vragen, neemt u contact op met uw teeltadviseur.Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl