Bodemverbetering

Bodemverbetering
Een goede bodem is belangrijk voor de groei van de gewassen. Optimaal bodembeheer voor behoud van structuur en afwatering zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Als dat goed voor elkaar is, zijn er hulpmiddelen om de prestaties van de bodem te verder verbeteren. 

5 stappenplan
We kunnen u daarbij ondersteunen met een uniek 5 stappenplan. De eigenschappen van uw bodem is het uitgangspunt voor een verbeterplan. Op langere termijn werken we naar een bodem die kwalitatief nog beter in staat is gewassen goed te laten groeien. Op korte termijn werken we het verbeterplan uit in een bemestingsplan, waarbij met name wordt gekeken naar de voeding van de bodem.

Wilt u meer weten over het 5 stappenplan? Neem dan contact op met uw teeltadviseur of neem contact met ons op.

Producten voor bodemverbetering
Om de verbetering van de bodem te ondersteunen, hebben wij diverse producten in ons pakket. Naast compost, gips en diverse bemestingsproducten, leveren wij onder andere PRP Sol en NeOsol. Producten die dienen als voeding voor het bodemleveren.

Het belang van bodemleven
Voldoende bodemleven speelt een belangrijke rol in de structuurvorming van de bodem. Een optimale structuur is o.a. van belang voor de waterhuishouding en doorworteling van de gewassen. Bodemleven zorgt voor een betere samenhang tussen bodemdeeltjes (aggregaat-vorming) en maakt poriën in de bodem waar ruimte is voor lucht en water. Dit jaar is, na een zachte winter met relatief veel neerslag, over het algemeen de bodemstructuur matig. Percelen waar de afgelopen jaren is geïnvesteerd in organische stof en bodemleven hebben merkbaar een betere structuur. Het is dus zaak om te zorgen voor voldoende bodemleven.

Meer informatie:

Over NeOsol
Over PRP Sol

 Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl