Bodemverbetering


PRP Sol 
Alasso
Free N100
Free PK

 

PRP Sol

Het belang van bodemleven
Voldoende bodemleven speelt een belangrijke rol in de structuurvorming van de bodem. Een optimale structuur is o.a. van belang voor de waterhuishouding en doorworteling van de gewassen. Bodemleven zorgt voor een betere samenhang tussen bodemdeeltjes (aggregaat-vorming) en maakt poriën in de bodem waar ruimte is voor lucht en water. Dit jaar is, na een zachte winter met relatief veel neerslag, over het algemeen de bodemstructuur matig. Percelen waar de afgelopen jaren is geïnvesteerd in organische stof en bodemleven hebben merkbaar een betere structuur. Het is dus zaak om te zorgen voor voldoende bodemleven.

Het is nog vroeg in het seizoen, desondanks is het belangrijk om nu alvast na te denken welke maatregelen u kunt nemen om de voedingsstoffen, in de vorm van stro, gewasresten, compost en mest, die na de oogst in de bouwvoor terecht komen zo optimaal mogelijk te benutten. Deze organische resten moeten zo goed mogelijk worden omgezet door o.a. schimmels en bacteriën naar humus. Denk hierbij aan de juiste omstandigheden, grondbewerking en PRP SOL. Zo kunt u de bodem in goede conditie brengen voor een optimale start van de gewassen in het volgende seizoen.

Wat is PRP SOL
PRP SOL is een samengestelde korrel, waarbij de ingrediënten op een drager van calcium- en magnesiumcarbonaat zijn geënt. Deze ingrediënten bestaan uit tal van bestanddelen die fungeren als voeding voor het bodemleven.

Toepassing PRP SOL
Voor de toepassing van PRP SOL is de periode na de oogst optimaal. PRP SOL kunt u het beste over de stoppel of het geoogste land strooien. De korrel wordt met de gewasresten ingewerkt, zodat bodemleven gestimuleerd wordt direct te beginnen met het verteren van gewasresten. Percelen die voor het eerst met PRP SOL worden behandeld:

 • 400 kg/ha

Percelen waar al vaker PRP SOL is toegepast, de dosering vaststellen in overleg met uw teeltadviseur.

Bijdrage PRP SOL aan bodemverbetering

 • Activering en stimulering bodemleven
 • Omzetting van organische materiaal ( o.a. oogstresten) naar humus
 • Verbetering structuur van de bodem (aggregaat vorming)
 • Betere zuurstof voorziening in de grond
 • Betere waterhuishouding bodem
  • Betere waterafvoer bij natte omstandigheden
  • Betere vochtvoorziening onder droge omstandigheden
 • Betere benutting van mineralen, waardoor minder gebruik van kunstmest mogelijk is
 • Positieve bijdrage aan een gezonde en vruchtbare bodem

klik hier voor meer informatie over PRP SOL.

 

Alasso

Samenstelling:

 • Specifieke extracten van bacteriële fermentatie  
 • Enzymen
 • Planten extracten
 • 3,2% Zink

Algemeen:
Alasso is afkomstig uit de VS en wordt geproduceerd door Alltech Crop Science. Alltech is één van de marktleiders qua kennis en productontwikkeling op het gebied van natuurlijke voeding, gezondheid en prestaties van dieren en planten. Alasso is een vloeibaar product met als doel het activeren van nuttig bodemleven door toepassing op de bodem. Het is o.a. geschikt voor het versnellen van de vertering van oogstresten en andere organische stoffen tot stabiele organische stof (humus). Daarnaast zorgt Alasso voor verbetering van bodemgezondheid en minerale samenstelling. Alasso bevat krachtige enzymen die nuttige microorganismen direct stimuleren/activeren en de ontwikkeling van ziekteverwekkende organismen vertragen (o.a. aangetoonde remming van Rhizoctonia, Sclerotinia en Pythium). Het product verbetert hierdoor de vitaliteit van de bodem, wat resulteert in gezondere gewassen.

Unieke eigenschappen:

 • Snellere vertering oogstresten en overig organisch materiaal
 • Activering en stimulering nuttig bodemleven
 • Structuur verbetering
 • Verbetering ziekteweerbaarheid van de bodem
 • Verbetering van minerale samenstelling en beschikbaarheid in bodem
 • Helpt planten sneller te herstellen na blootstelling aan te hoge zoutconcentratie in de bodem

Toepassing
Versnelling vertering oogstresten:
1 l/ha direct na de oogst

Na vernietiging groenbemester:
1 – 2 l/ha

Tulpen:
2 l/ha voor ploegen bij toepassing strodek

Aardappelen:
2 l/ha bij poten of voor rug frezen.

Free N100                                                                  

Samenstelling:

 • Azotobacter chroococcum BH-1811  (Stikstof fixerende bacteriën)
 • Overige nuttige bodembacteriën
 • Mangaansulfaat
 • Natrium-molybdeen
 • Kobaltsulfaat

Algemeen:
Free N 100 is een vloeibaar product met bacteriën en mineralen. Het bevat o.a. een Azotobacter bacteriestam welke het mogelijk maakt om stikstof uit de atmosfeer te onttrekken en beschikbaar te maken voor plantvoeding. Hiermee krijgt het gewas een ‘gratis’ aanvulling op de toegediende stikstof uit kunstmest of organische mest. Dit biedt mogelijkheden voor extra stikstofvoeding, daar waar de mestwetgeving beperkingen geeft bij de stikstofbemesting van gewassen. Hoge opbrengsten kunnen mede hierdoor beter worden gewaarborgd. Hierdoor is er meer diversiteit en continuïteit in aanbod van stikstof voor de plant, ook onder moeilijke (klimatologische) omstandigheden.

Unieke eigenschappen en werkingsprincipe:

 • Bevat bacteriën die stikstof uit de lucht vastleggen en beschikbaar maken voor planten:
  N2 uit atmosfeer wordt door Azotobacter omgezet naar NH4+
 • Deze stikstof telt niet mee als wettelijke aanvoer, want is geen meststof.
 • De Azotobacter vestigt zich na toepassing in de wortelzone en gaat zich vermeerderen
 • Suikers die “lekken” uit wortels (exudaten), vormen de energiebron voor de Azotobacter. Deze energie is nodig voor het vastleggen en omzetten van stikstof uit de atmosfeer.
 • Azotobacter gaat in rust toestand over, als het klimaat ongunstig is en blijft dus aanwezig
 • De bacteriën in Free N maken ook groeistoffen en hormonen aan (o.a. auxines en gibberellines) voor stimulering wortelgroei
 • Meer wortels betekent o.a. meer opname van voedingsstoffen en betere stikstofbenutting
 • Plant herstelt sneller van stress/infectie dankzij een actiever wortelstelsel

Aandachtspunten:

 • Chloorvrij water gebruiken
 • Voldoende bodemvocht aanwezig (het product moet in wortelzone komen)
 • Na openen verpakking, nog 5 dagen houdbaar
 • Bij toepassing spuitdruk onder 3 bar

Dosering:

 • 0,5 l/ha (zodra er wortelvorming is)

Free PK                                                                       

Samenstelling:

 • Bacillus mucilaginosus
 • 2% Mangaansulfaat
 • 0,02% Kobaltsulfaat
 • Natrium-molybdaat

Algemeen:
Free PK is een vloeibaar product met bacteriën en mineralen. Het bevat o.a. Bacillus Mucilaginosus, een bacteriestam welke door afscheiding van organische zuren in staat is om moeilijk oplosbaar fosfaat en kali in de bodem oplosbaar te maken. Hierdoor wordt de plantbeschikbaarheid van fosfaat en kali vanuit de bodem tijdens het groeiseizoen verhoogd. Dit biedt o.a. mogelijkheden voor extra fosfaatvoeding, daar waar de mestwetgeving beperkingen geeft bij de fosfaatbemesting van gewassen. Hoge opbrengsten kunnen mede hierdoor beter worden gewaarborgd.

Unieke eigenschappen en werkingsprincipe:

 • De Bacillus M vestigt zich na toepassing in de wortelzone en gaat zich vermeerderen
 • Suikers die “lekken” uit wortels (exudaten), vormen de energiebron voor de Bacillus M
 • Stimuleert de micro-organismen die organische zuren produceren (zoals gluconzuur, oxaalzuur en citrus)
 • Deze zuren maken slecht oplosbare fosfaat en kalium in de bodem vrij, waardoor ze beschikbaar zijn voor voeding van het gewas.
 • Het verlaagd de ziektedruk, door vermeerdering van ‘gezonde’ flora in de wortelzone
 • Stimulatie van groei en fotosynthese van de gewassen

Aandachtspunten:

 • Chloorvrij water gebruiken
 • Voldoende bodemvocht aanwezig (het product moet in wortelzone komen)
 • Bij akkerbouwgewassen toepassen op jonge planten
 • In weiland of graan bij voorkeur kort voor of in de regen toepassen. Bacteriën komen beter en sneller in de wortelzone waar ze kunnen overleven, vermeerderen en tot werking komen.
 • Bij voorkeur apart toepassen
 • Bij toepassing spuitdruk onder 3 bar

Dosering:

 • 0,5 l/ha (zodra er wortelvorming is)

 

 

 

 

 Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl