Erwten en capucijners

Onkruid-, insecten- en ziektebestrijding in doperwten

Sclerotiniabestrijding
Vanwege toenemende sclerotiniadruk in bouwplannen met o.a. witlof en/of wortelen moeten we speciale aandacht schenken aan de sclerotiniabestrijding.
Om de druk in de teelt van conservenerwten te verlagen is er de mogelijkheid voor het toepassen
van:

 • 2 – 4 kg/ha Contans WG
   
 • Binnen 1 dag 2 tot 3 cm. inwerken bij het land klaarmaken.
 • Wanneer er dieper dan 3 cm. gewerkt wordt of bij hoge druk houd dan de dosering van 4 kg/ha aan.
 • Kan gecombineerd worden met Bonalan.

Onkruidbestrijding in doperwten
Voor de volledigheid hieronder de mogelijkheden die we hebben op het gebied van onkruidbestrijding vanaf voor zaaien tot de bloei.

Vóór zaaien:

 • 8 l/ha Bonalan 300 l/ha water
   
 • Na spuiten zo snel mogelijk inwerken, in verband met vervluchtiging en afbraak door UV (max 2 uur).
 • Grond kruislings bewerken.
 • Een tankoplossing geen nacht over laten staan in verband met ontmengen.
 • Voor de eerste 14 meter vanaf insteek sloot gelden driftbeperkende maatregelen.

Vóór opkomst:
Direct na zaai (vooral bij zwarte nachtschade):

 • 0,15 – 0,25 l/ha Centium

Op percelen met een brede onkruiddruk:

 • 0,15 – 0,20 l/ha Centium + 0,75 – 1,5 l/ha Challenge

Vermijd overlap / overdosering i.v.m. gewasreactie. Bij gronden tot 20 % afslibbaar de laagste dosering aanhouden.

Vlak voor opkomst:
Afbranden met:
3 – 4 l/ha Panic Free (= glyfosaat)
Bij grotere onkruiden 0,4 l/ha Kantor toevoegen.

Na opkomst:
De na-opkomst mogelijkheden zijn beperkt. Tijdstip en omstandigheden bepalen de effectiviteit van een bespuiting. Op onkruid in kiemlob stadium:

 • 0,5 l/ha Basagran + 0,4 l/ha Kantor (uitvloeier)

- spuiten met 400 l/ha water.
- deze bespuiting herhalen bij nieuw gekiemd onkruid.
- beslist spuiten voorafgaand aan een zonnige dag.
- let op bij nachtvorst; bespuiting uitstellen.

Nieuw: bij erwten vanaf 3 cm:

 • 1,25 l/ha Corum (Basagran + Imazamox) + 0,4 l/ha Kantor (uitvloeier)

Corum max. 1 x toepassen

Wanneer de erwten 3 cm groot zijn, kan de Kantor vervangen worden door:

 • 0,5 – 1 l/ha Hu-man

Insectenbestrijding
Bladrandkever en aardvlooien kunnen schade toebrengen aan de erwten.
Controleer uw gewas regelmatig en spuit indien nodig met:

 • 0,3 l/ha Decis EC (max. 3x)

Decis EC kan gemengd worden met de onkruidbestrijding. Als u Decis EC meespuit, laat de Kantor
dan uit de combinatie. Decis EC werkt namelijk ook als uitvloeier.

Sclerotina en botrytis bestrijding
Voor het vallen van de eerste bloemblaadjes spuiten met:

 • 0,5 l/ha Luna Privilege in 400 l/ha water

Luizenbestrijding
Al bij de eerste aanleg van de bloemknoppen kunnen er al luizen aanwezig zijn. Tolereer geen enkele luis in uw perceel, het storen van de aanleg van bloemknoppen betekent geen/minder vorming van peulen hetgeen een drukking geeft van de opbrengst.

Bij aanwezigheid van luizen voor de bloei een aparte bespuiting uitvoeren met:

 • 0,5 kg/ha Pirimor in 400 l/ha water (alleen op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater)

Of:

 • 0,25 l/ha Calypso (max. 2x) in 400 L/ha water

Indien het perceel vlak voor de bloeiperiode staat combineer dan de bespuiting met Luna Privilege.

 Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl