Explorer

 

 De nieuwe generatie startmeststof voor in de rij. Meer mais met eigen mest.

PRP Explorer is ontwikkeld om zonder toevoegingen van veel mineralen mais optimaal te laten groeien, door gebruik te maken van de mineralen uit de bodem en de aangewende mest.

Er moet met minder meststoffen en lagere input geteeld worden. Daarom is het belangrijk dat gewassen zich optimaal ontwikkelen en er goede wortel onder de plant zit. Rondom de gezonde wortel (rhizosfeer)  is de activiteit van micro organismen noodzakelijk. Micro organismen voorzien gewassen van voedingsstoffen, lucht en water.

Voor mais is o.a. de beschikbaarheid van fosfaat belangrijk.

Voor de fosfaat voorziening leeft maïs samen met bodemorganismen (zoals de Mycorrhiza schimmel) om  in de bodem aanwezige fosfaat optimaal te benutten. Deze organismen worden door explOrer20 gestimuleerd waardoor fosfaat bemesting vanuit kunstmest niet gemist wordt. De wortel heeft maar een klein bereik om fosfaat op te nemen. Dit bereik wordt door micro organismen sterk vergroot. Nutriënten komen beter beschikbaar en worden efficiënter benut.

Unieke eigenschappen en werkingsprincipe:

 • Meer, actievere en gezonde wortel onder de maisplant                                               
 • Actieve stimulatie van micro organismen
 • Meer Mycorrhiza activiteit waardoor betere opname van fosfaat
 • Suikerafscheiding (exudaten) door wortels, vormen een energiebron voor micro organismen en zorgen voor een actief wortelmilieu
 • Bevat plantenhormonen (o.a. Auxine) voor bevordering wortelgroei
 • Meer wortel is meer opname van N, P, K, Ca, water etc.
 • Plant herstelt sneller van stress/infectie dankzij een actiever wortelstelsel
 • Hogere D.S. productie als resultaat van minder stress tijdens groei.

Toepassing:

 • In de rij via kunstmest bak.
 • Combineren mogelijk met stikstof bemesting

 

explOrer20 en stikstofbemestingsmanagement:

 • Drijfmest toepassing gewenst.
 • Evt. aanvullen met 25 kg zuivere stikstof, 100 kg KAS

 

Dosering:

 • 100 – 200 kg/ha

Gehalte en samenstelling:

PRP Explorer 20: 20% CaO, 11% MgO, 10,5% SO3, 1,7% K2O, 1,5% N + spoorelementen + bodemvoeding

PRP Explorer 21: 16% CaO, 12% P2O5, 8% MgO, 6,5% SO3. 6% N, 1,7% K2O + spoorelementen + bodemvoeding

 

Download hier de productfolder Explorer S10

Download hier de productfolder Explorer 10-20-0 + S9

Download hier de productfolder Explorer 6-12-10 + S6

 

 Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl