Mais

Onkruidbestrijding in snijmaïs
Ontwikkeling van de mais gaat snel, ondanks het relatief later zaaien zijn de eerste percelen er binnenkort al weer aan toe om de onkruidbestrijding uit te voeren.
Een bespuiting kan plaats vinden vanaf het 2-blad stadium t/m het 6-blad stadium.

Een aantal aandachtspunten zijn:

1.            Het gewas moet gezond zijn.
2.            Maïs dat voorafgaande aan een bespuiting nogal wat windschade heeft opgelopen, is gevoelig voor herbiciden.
3.            Niet spuiten op dagen vlak voor of na grote temperatuurschommelingen.
4.            Voeg PRP EBV toe om een minder drukkend effect te krijgen van de herbiciden.

PRP EBV  is een plantstimulator die de maisplant sterker maakt om de negatieve effecten van een onkruidbestrijding te verminderen. Uit meerjarige proeven is gebleken dat 4 l/ha PRP EBV toevoegen aan de basisbespuiting, positieve effecten heeft op de opbrengst en voederwaarde.

Er zijn diverse mogelijkheden. Een algemeen advies voor “oude” maïspercelen is:

  • 1,5 – 2,25 l/ha Laudis + 2,5 l/ha Akris of
  • 0,2 l/ha Clio+ 2,5 l/ha Akris of
  • 1 l/ha Laudis + 0,15 l/ha Clio + 2 l/ha Akris (deze combinatie bestrijdt ook amerikaanse hanenpoot en groene naaldaar)
  • 0,2 – 0,29l/ha Capreno + 1 l/ha olie + 2 l/ha Akris

* Akris dient langs watergangen gespoten te worden met minimaal 90% driftarme doppen.

Deze combinaties geven goede resultaten op “klein” onkruid en hebben een goede nawerking op hanenpoot. Clio werkt ook op groene naaldaar.

N.B.       Clio wordt niet meer verkocht, maar mag worden opgebruikt tot 30 oktober 2016.

             Capreno is een nieuw middel in de maisteelt. Het is een verbetering op Laudis, die met name een betere werking heeft op veelknopigen,              zoals zwaluwtong. We gaan er dit jaar ervaring mee op doen.

             Laudis en Capreno geven bij de hoogste dosering een acceptabel resultaat op de bestrijding van groene naaldaar.

Staat er veel straatgras en hanenpoot in het perceel, dan moet er aan de basiscombinatie worden toegevoegd:

  • 0,25 – 0,5l/ha Kelvin (Samson)

Bij o.a. overgebleven kamilleplanten aan de basismix toevoegen:

  • 20 g/ha Peak 

Bij  voorkomen van veel haagwinde aan de basismix toevoegen:

  • 0.7 l/ha Kart
    na twee weken terugkomen met  0,5 l/ha Kart

Bij distels een aparte bespuiting uitvoeren met:

  • 1,2  l/ha Lontrel + 0,4 l/ha Kantor

Voor verdere vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw teeltadviseur.
 Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl