Profytodsd zet zich in voor vermindering erfemissie

Gewasbeschermingsmiddelenleverancier Profytodsd is niet als deelnemer, maar als actieve gesprekspartner betrokken bij het project Schoon erf, schone sloot. Dat betekent dat ze als klankbord fungeren voor de andere deelnemers. Er wordt actief meegedacht met het project.

(Bron: BloembollenVisie dd 12 oktober 2017)

Vanaf het begin af aan zit Profytodsd bij de bijeenkomsten van de pilot Schoon erf, schone sloot in Flevoland. Na het bespreken van de eerste meetresultaten werden de deelnemers volgens Thijs Sijtsma van Profytodsd er even stil van. “Het was niet de manier waarop een normale meting plaatsvindt, maar de resultaten kwamen wel binnen bij de deelnemers, er ontstond een stuk bewustwording. Er is open, eerlijk en constructief over de resultaten gesproken. Dat zijn belangrijke winstpunten en een goede basis om samen verder te gaan.”

Juist omdat de gewasbeschermingsmiddelenleverancier bij alle bijeenkomsten is, kunnen ze samen met deelnemers kijken naar mogelijke oplossingen. Thijs: “Wij komen bij veel klanten op het erf. De verbeterpunten die we zien, nemen we mee en proberen we te vertalen naar de bedrijfsspecifieke situatie van andere telers. Ieder bedrijf heeft een eigen unieke situatie welke steeds vraagt om een oplossing geschikt voor dat bedrijf. Om die reden is het volgens Thijs en collega Minne Sijtsma moeilijk om eenduidige regelgeving toe te passen omtrent dit onderwerp. “Het is belangrijk om meerdere keuzes te hebben waaruit een teler zelf kan kiezen.”

Oplossingen

Sommige oplossingen zijn volgens de adviseurs gemakkelijk. “Wie de spuit heeft gebruikt en nog vloeistof over heeft, kan dit restant in een duizendliter container opslaan. Noteer op de container het middel en de volgende keer dat het middel nodig is, kan men het oppompen en gebruiken. Wat ook een kwestie is van even nadenken, is dat tijdens het planten de kisten met bollen niet langs de slootkant gezet worden, maar juist zo ver mogelijk van de kant af.

Uit het project Schoon erf, schone sloot zijn veel ideeën gekomen. Zo vertelt Thijs: “Met de belangrijkste verbeterpunten uit het project is veel winst te behalen. Dit zijn de inrichting van de bolontsmettingsplaats en de inrichting van de vul- en afspuitplaats van de spuit. Maar de beste verbeteringen kosten tijd.”

Sommige deelnemers zouden graag op hun bedrijf meer begeleiding zien vanuit het project. “Nu het tweede jaar is gestart, geven deelnemers dit aan. Sommige deelnemers hebben grote veranderingen doorgevoerd. Enkele voorbeelden zijn: het aanschaffen van een kar met lekgoot, een aangepaste routing op het bedrijf en kisten die onder een afdak staan. Dat is positief, maar doordat telers nu meer bewust zijn van de emissieroutes, kunnen ze door een andere denkwijze al veel kleine aanpassingen en verbeteringen doorvoeren en dat is al een mooie stap”, aldus Thijs. 

Factor tijd

” Veranderingen kosten tijd en die tijd moeten we ook krijgen” , meent Minne. “Over veranderingen in de werkwijze, aanpassingen of vervanging van machines moet goed worden nagedacht , dat koop je er niet zomaar bij”. Een voorbeeld is erfinrichting. Wanneer het tijd is om te bouwen of verbouwen, dan kun je de erfinrichting meenemen en aanpakken.”

Kritiek is er ook, omdat de bloembollensector niet de enige sector is die een aandeel heeft in erfemissie. “Het vergrootglas ligt nu op de bloembollensector, omdat het een intensieve teelt is. Maar er is niet te zien wat het aandeel van de bloembollensector is ten aanzien van de geneesmiddelen of industrie aan vervuiling in het oppervlaktewater”, vertelt Thijs. “En ook bij andere sectoren zoals akkerbouw of vollegronds groenteteelt speelt het probleem dat een groot deel van de emissie van het erf komt. In navolging van de bloembollensector zijn ook de andere sectoren met erfemissie bezig.”

Voorlopersrol

Naast het leveren van gewasbeschermingsmiddelen, heeft Profytodsd een loonspuitbedrijf. We kunnen meepraten, weten wat er speelt en denken mee in oplossingen rondom het spuiten. Zo hebben wij zelf een praktische vulplaats en schoonmaakplaats voor de spuit gerealiseerd. Dit laten wij aan klanten zien en geven daarnaast advies. Wij hebben dit niet alleen gedaan omdat wij een voorlopersrol hebben, maar omdat we erfemissie verminderen belangrijk vinden.”

Volgens Minne zit de agrarische sector de laatste paar jaren in een bewustwordingsproces. “Telers kijken kritisch naar elkaar en durven elkaar ook aan te spreken. Ook wij praten nu met onze klanten over erfemissie en middelen afspoeling, er wordt tijd aan besteed en men is er ontvankelijk voor ”.

Enthousiast

Profytodsd is niet alleen enthousiast over het project Schoon erf, schone sloot, maar draagt dat ook uit. “We worden serieus bij het project betrokken en daarom geven we het ook volop aandacht. We geven niet alleen ideeën en oplossingen van telers door aan andere telers, we sporen mensen ook aan om bij elkaar te kijken. Tijdens onze licentiebijeenkomsten wordt er tijd besteed aan erfemissie. Daarnaast passen we eventueel de spuitschema’s voor onze klanten aan. Zo proberen we te zorgen voor meer afwisseling van de middelen die gebruikt worden. Enkele middelen breken bijvoorbeeld sneller af. Uiteraard moet de toepassing wel voor de volle honderd procent werken.”

Een idee van Minne is dat subsidie ook ingezet kan worden bij de erfinrichting van telers. “Wanneer telers hun erf opnieuw gaan inrichten, kan er veel erfemissie worden voorkomen. Het geld moet dan rechtstreeks naar de teler gaan. Dat stimuleert pas echt.

Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl