PRP Sol

Het belang van bodemleven
Voldoende bodemleven speelt een belangrijke rol in de structuurvorming van de bodem. Een optimale structuur is o.a. van belang voor de waterhuishouding en doorworteling van de gewassen. Bodemleven zorgt voor een betere samenhang tussen bodemdeeltjes (aggregaat-vorming) en maakt poriën in de bodem waar ruimte is voor lucht en water. Dit jaar is, na een zachte winter met relatief veel neerslag, over het algemeen de bodemstructuur matig. Percelen waar de afgelopen jaren is geïnvesteerd in organische stof en bodemleven hebben merkbaar een betere structuur. Het is dus zaak om te zorgen voor voldoende bodemleven.

Het is nog vroeg in het seizoen, desondanks is het belangrijk om nu alvast na te denken welke maatregelen u kunt nemen om de voedingsstoffen, in de vorm van stro, gewasresten, compost en mest, die na de oogst in de bouwvoor terecht komen zo optimaal mogelijk te benutten. Deze organische resten moeten zo goed mogelijk worden omgezet door o.a. schimmels en bacteriën naar humus. Denk hierbij aan de juiste omstandigheden, grondbewerking en PRP SOL. Zo kunt u de bodem in goede conditie brengen voor een optimale start van de gewassen in het volgende seizoen.

Wat is PRP SOL
PRP SOL is een samengestelde korrel, waarbij de ingrediënten op een drager van calcium- en magnesiumcarbonaat zijn geënt. Deze ingrediënten bestaan uit tal van bestanddelen die fungeren als voeding voor het bodemleven. Het mag zowel in de gangbare als in de biologische sector worden toegepast.

Toepassing PRP SOL
Voor de toepassing van PRP SOL is de periode na de oogst optimaal. PRP SOL kunt u het beste over de stoppel of het geoogste land strooien. De korrel wordt met de gewasresten ingewerkt, zodat bodemleven gestimuleerd wordt direct te beginnen met het verteren van gewasresten.Percelen die voor het eerst met PRP SOL worden behandeld:

 • 300 kg/ha

Percelen waar al vaker PRP SOL is toegepast, de dosering vaststellen in overleg met uw teeltadviseur.

Bijdrage PRP SOL aan bodemverbetering

 • Activering en stimulering bodemleven
 • Omzetting van organische materiaal ( o.a. oogstresten) naar humus
 • Verbetering structuur van de bodem (aggregaat vorming)
 • Betere zuurstof voorziening in de grond
 • Betere waterhuishouding bodem
  • Betere waterafvoer bij natte omstandigheden
  • Betere vochtvoorziening onder droge omstandigheden
 • Betere benutting van mineralen, waardoor minder gebruik van kunstmest mogelijk is
 • Positieve bijdrage aan een gezonde en vruchtbare bodem

Actie PRP SOL: seizoenkorting in juli en augustus

Bij bestelling en ontvangst van PRP SOL in juli en augustus krijgt u € 25 seizoenkorting per ton.

Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u uw order doorgeven aan uw teeltadviseur of via bestellingen@profytodsd.nl

Klik hier voor meer informatie over PRP SOL.Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl