Suikerbieten

Schimmelbestrijding in suikerbieten

Het is verstandig uw bietenpercelen te controleren op de aanwezigheid van bladschimmels, zie IRS bericht. In onze winterlezingen hebben we hier ook aandacht aan besteed. Hieronder nogmaals de “Big Five” van de bietenziektes die kunnen voorkomen in uw perceel:                                                     

 

 

 

 

 

Resistentiemanagement

Vanwege mogelijke resistentie tegen Cercospora mogen strobilurines bij meer dan 1 toepassing per teeltseizoen, maximaal 50% van het aantal bespuitingen worden ingezet. Het is belangrijk om te starten met het juiste middel bij de ziekte die u in uw gewas kunt ontdekken. Ook is het verstandig in te schatten hoe vaak u de bieten gaat spuiten, om te voldoen aan de richtlijn van 50% strobilurines.

 

Voorbeeldschema 1:

Stemphylium gevonden, later Cercospora

Levering bieten: vroeg/midden

 

1e bespuiting: 1,0 l/ha Retengo Plust (VT 28 dgn)

2e bespuiting: 1,0 l/ha Opus Team (VT 46 dgn)

3e bespuiting: 0,6 l/ha Difure Pro (VT 21 dgn)

Voorbeeldschema 2:

Cercospora gevonden, later Stemphylium

Levering bieten: midden/laat

 

1e bespuiting: 1,0 l/ha Opus Team (VT 46 dgn)

2e bespuiting: 1,0 l/ha Retengo Plust (VT 28 dgn)

3e bespuiting: 0,35 l/ha Sphere (VT 21 dgn)

4e bespuiting: 0,6 l/ha Difure Pro (VT 21 dgn)

VT= Veiligheidstermijn

 

Voeg aan deze bespuitingen 0,25 l/ha Kantor toe om meer lengtewerking aan de verschillende fungicides te geven. Zijn er ook rupsen in het perceel aanwezig, dan kunt u 0,3 l/ha Decis toevoegen. In dat geval hoeft u geen Kantor toe te voegen aan de mix.

 

Bladvoeding

Op veel percelen komt mangaan- en/ of magnesiumgebrek voor. Bij de bespuiting tegen de bladschimmels kan er een bladmeststof meegespoten worden. Naast mangaan en magnesium zijn ook borium en zwavel belangrijk voor de biet.

Een tekort aan borium veroorzaakt hartrot. Het boriumgehalte op veel gronden is vaak te laag. Als de voorraad onvoldoende is, dan is een extra boriumbemesting aan te raden.

Onderstaande bladmeststoffen kunnen toegevoegd worden aan de fungicidebespuiting:

  • 3 l/ha Brassitrel Pro (7,7% Mg, 3,9% B, 4,6% Mn, 0,3% Mo)                                                  of
  • 2 l/haVercal (22,5% Ca, 14,9% N, 3% Mg, B, Zn) + 1,5 l/ha BorMo (11% B, 0,55% Mo)       of
  • 5-8 kg/ha Bitterzout Microtop (= 1% Mn, 15% Mg, 31% Zwavel en 1% Borium)

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl