Veehouderij

De melkveehouder heeft behoefte aan een betere en efficiëntere wijze van ruwvoer produceren. Het verbeteren van de gras- en maïscondities om een zo hoog mogelijke drogestofgehalte per ha te krijgen van een optimale kwaliteit die moet bijdragen tot een lagere kostprijs per kg/ltr melk. 

Profytodsd verkoopt onderstaande producten en diensten om in deze behoefte te kunnen voorzien.

Bodemverbeterende producten

  • PRP, voor het verbeteren van bodemleven.
  • Alasso, een verteringsversneller. Hierbij vindt de eerste voorvertering plaats. Hierdoor kunnen bacteriën en schimmels sneller en effectiever aan de slag om het organisch materiaal om te zetten in humus.
  • Free N, bevat o.a. een bacterie die het mogelijk maakt om stikstof uit de atmosfeer te onttrekken en beschikbaar te maken voor plantvoeding. 

Meststoffen

Gewasbescherming

  • Pireco, Tercol verhelpt ritnaalden in de maïs.
  • Maïs middelen. 

Gras- en maiszaden

  • Maisadour. Profytodsd is voor Noord-Nederland de distributeur van Maïsadour Semences maïsrassen. 
  • Graszaden; veehouderij mengsels.

Inkuilmiddelen en apparatuur
In 2000 is Mantis ULV begonnen met een speciale Mafex voor het behandelen van kuilvoer, de Mafex Silage. Profytodsd distribueert de Mafex Silage. Klik hier voor verdere informatie.Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl