Witlof

Witlofruggen afbranden voor het zaaien

Zorg in de teelt van witlof voor een schone start! De ná opkomst bestrijdingsmogelijkheden zijn namelijk beperkt. Dus wanneer er onkruid op de witlofruggen staat, brand dan 2 tot 3 dagen vóór het zaaien de ruggen af met glyfosaat. Gebruik een voldoende hoge dosering.

 • 3,5 – 5,5 l/ha Panic Free (= glyfosaat)
 • + 0,3 l/ha Kantor. Toevoegen bij afgeharde omstandigheden.

Bij wortelonkruiden, zwaluwtong en meldes 5,5 l/ha Panic Free aanhouden. De dosering van Kantor is 0,15 l per 100 l water. Kantor als eerste in de tank doen.

Nooit afbranden met glyfosaat na het zaaien! Dit geeft risico op vertakte pennen.

 

Bodemherbicide voor opkomst

 • 2 l/ha Kerb Flo + 4 – 5 l/ha Legurame* + 1 – 1,5 l/ha Chloor IPCof
 • 2 l/ha Kerb Flo + 4 – 5 l/ha Legurame*of
 • 7 l/ha Legurame + 1 – 1,5 l/ha Chloor IPC of
 • 3,75 l/ha Kerb Flo

*Legurame maximaal 2 toepassingen

 

Op lichte gronden een iets lagere dosering van bovenstaande middelen aanhouden.

Wanneer de bodemherbicide Bonalan is toegepast voor het ruggen frezen kunnen de doseringen van bovenstaande middelen iets verlaagd worden (10 tot max. 15%). Bij rijenbehandeling kan de dosering met ongeveer 2/3 worden verlaagd. Dit is wel afhankelijk van de spuitbreedte van de rijenspuit.

 

Met de bodemhechter Concrete HF erbij hechten de bodemherbiciden beter aan de bodemdeeltjes en zodoende wordt de werking versterkt. Tevens is er minder kans op inspoelen in de grond. Toevoegen aan de bodemherbiciden in witlof:

 • 0,4 l/ha Concrete HF (Concrete HF als eerste in de tank doen)                                 

 

Onkruidbestrijding na opkomst

 • 0,2 l/ha Kerb Flo + 0,5 – 2 l/ha Legurame + 0,5 - 2 l/ha Chloor IPC
 • 30-100 ml/haAZ 500
  • Let op: niet mengen
  • Beginnen met 30-50 ml/ha
  • Maximaal 0,2 l/ha in totaal en maximaal 3x toepassen
 • 0,1 – 0,3 l/ha Dual Gold
 • 12-15 g/ha Safari

 

Korstvorming na zaai

Op de zwaardere gronden en gronden met weinig organische stof kan er na een zware bui of beregenen kortvorming voor komen.  Er kan dan gekozen worden om te rollen om de korst te breken. Een andere optie is om Ligno Humat te spuiten om korstvorming tegen te gaan. Dit zijn Humus- en fulvozuren en maakt de grond zachter en zorgt voor een betere opkomst.

Spuit direct na zaai

 • 2 l/ha Ligno Humat (niet mengen met bodemherbiciden)

 

Vrijlevende alen

Vydate heeft een toelating in witlof als grondbehandeling.

 • 10 kg/ha Vydate 10G tijdens het zaaien in de rij
 • 20 kg/ha Nemguarda tijdens het zaaien in de rij

 

Daarnaast hebben we tegen vrijlevende alen nog de mogelijkheid om 1 of meerdere behandelingen uit te voeren met Nemater van Pireco.

Dit kan gelijk in de veur tijdens het zaaien toegepast worden met een granulaatstrooier:

 • 25 kg/haNemater granulaat of

Rond opkomst spuiten vóór of in de regen met:

 • 10 l/ha Nemater vloeibaarVerspuiten met veel water.

 

Deze behandeling zo nodig na 2 weken herhalen, ook weer vóór of in de regen.Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl