Zaaiuien

Op de vroegste percelen is de grassenbestrijding aan de orde en kan er voor nakiemers worden gespoten. In deze mailing de mogelijkheden qua onkruidbestrijding na opkomst op een rijtje.

 

Echte pijpjes vanaf 10 cm:

 • 0,5 l/ha Stomp + 1-1,5 l/ha Chloor IPC + 0,5 Pyramin + 0,5 l/ha Dual Gold400 G
 • 0,5 l/ha CIPC + 0,5 kg/ha Pyramin + 2 l/ha Wing P400 G

Wing P altijd spuiten na een grassenbestrijding en niet in combinatie met contactmiddelen

Op afgeharde uien:

 

 • 0,5 l/ha CIPC + 0,25 l/ha Bromotril + 0,5 kg/ha Lentagran 0,18 l/ha Starane Top400 G

Als laatste bespuiting tegen nakiemers:

 • 0,5-1 kg/ha Pyramin* + 2 l/ha Wing P ***                      400 G
 • 3-4 l/ha Boxer (max 5 l/ha 1 per teeltcyclus                   400 G

* Max 4 kg/ha Pyramin in 3 jaar op hetzelfde perceel.

** Bij hoge kruiskruiddruk kunnen we niet zonder de Pyramin.

** Altijd CIPC bij de combinatie in doen, dit geeft een betere werking.

*** Wing P max 4 l/ha per jaar

 

Grassenbestrijding

Grassenbestrijding kunt u uitvoeren met:

 • 1 – 2 l/ha Centurion Plus(hanenpoot, raaigrassen, straatgras)                            300 F
 • (hanenpoot)                                                                                                             300 F
 • 2 – 3 l/ha Fusilade Max (raaigrassen, kweek)                                                       300 F

 

De maximale dosering van Gallant is 1 l/ha. We weten uit het verleden dat dit onvoldoende is voor een goede werking op de wat grotere staatgrassen. Centurion Plus kan eventueel gemengd worden met de gangbare bodemherbiciden zoals Stomp, Pyramin, Wing P, Dual Gold en Boxer. In dit geval dient er met maximaal 350 l/ha water te worden gespoten. Bij gebruik van Centurion Plus  géén olie of uitvloeiers toevoegen.

 

Bemesting

Veel uienpercelen hebben nog een extra stikstofgift nodig. Houdt er rekening mee dat rond de langste dag de laatste stikstof gestrooid moet zijn. Er zijn verschillende manieren om dit aan te vullen.

Vloeibaar spuiten:

 • 250 l/ha N-xt Calcium N9 (=27 kg N). In 3e- 4e pijp apart spuiten grove drup veel water*

Korrels strooien:

 • 150-250 kg/ha Profykali  (14-0-24 + 2 MgO)                             of
 • 150-250 kg/ha NK16-0-30                                                            of
 • 100-200 kg/ha KAS

 

*LET OP:

 • Strooien vanaf 10 cm eerste pijp. Dan staat de tweede pijp er vaak al bij en is beschadiging / wegval van een plant door een kunstmestkorrel niet aan de orde.
 • Bij vloeibare toepassing met N-xt Calcium, vooraf tank goed reinigen en na afloop tank leeg spuiten en naspoelen voor de volgende toepassing!

 

 

Bladmeststoffen

Wanneer de uien regelmatig gespoten worden met bladmeststoffen, groeien deze regelmatiger en vlotter door. Daarnaast blijven de uien mooier rechtop staan, heeft het loof vaak een frissere kleur en zijn de uien minder vatbaar voor valse meeldauw, stemphylium en bladvlekkenziekte.

 

Mangaan gevoelige grond:

 • 1 l/ha Hu-man(15% mangaan, 2,1% magnesium en 9% zwavel)

Human geeft door de mangaanvoeding en humuszuren een stevig groen gewas.            

 

Bij kaligebrek in het blad, kan worden meegespoten:

 • 4 – 5 kg/ha Multi-K (Kaliumnitraat)13,5–0–46 of
 • 3 – 5 l/ha Wuxal I 20-0-15of
 • 2,5 l/ha Crop Fuelof
 • 5 l/ha OPF 4-2-8

Bovenstaande bladmeststoffen worden ingezet om middels bladvoeding stikstof en kali te geven als ‘oppepper’ voor het gewas. In Crop Fuel en Wuxal I zitten ook nog diverse spoorelementen.

 

Voor verdere vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw teeltadviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie

 Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl